Предполага се, че биволите са проникнали в Европа и по-специално на Балканския полуостров и България от три направления – от Изток през Византия до България и другите страни на Балканския полуостров, от Север – с нашествието на хуните и аварите в Европа и от юг – през Италия, където те са били интродуцирани от Северна Африка от сарацините. В България биволите са познати от VII век.
През целия четиринадесет вековен период на своето съществуване по нашите земи, българския бивол минава през три етапа на развитие – минал, който е свързан с многовековното развъждане на местния средиземноморски тип бивол; съвременен, който е свързан с породното преустройство и формирането на новата порода за мляко и месо "Българска Мурра" и третия етап настоящ, който започва през 90-те години на ХХ век, след създаването на породата "Българска Мурра".