Ръководство на АББ
Към 23.06.2024 година ръководството на Асоциацията на българските биволовъди е в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ на АББ :

доц. д-р Марина Г. ЦанковаУПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ :

1. зооинж. Георги И. Георгиев - член на УС
2. Ирина П. Никова - член на УС
3. доц. д-р Марина Г. Цанкова - председател на АББ и член на УС
4. зооинж. Мария В. Степанчева - председател на УС и член на УС
5. зооинж. Светломир А. Влайков - член на УС
6. Севдалин Г. Атанасов - член на УС
7. Стоян Ж. Стоянов - член на УСАдминистративен секретар :

зооинж. Георги Т. Христов