Описание на породата
Ареал на разпространение

   "Българската Мурра" има отлични адаптационни способности, поради което е намерила бързо разпространение при различни природни и климатични условия.
   Разпространена е на територията на цялата страна: от 99 м. надм. вис. (гр. Аксаково, обл. Варна) до 1146 м. надм. вис. (с. Борино, обл. Смолян).
   Отглежда се в 15 страни на 5 континента:
   - Австралия;
   - Азия: Азербайджан, Грузия, Република Корея (Южна Корея), Република Филипини;
   - Европа: Германия, Дания, Нидерландия, Румъния, Турция;
   - Северна Америка: Канада;
  - Южна Америка: Аржентина, Бразилия, Венецуела* (приблизително половината от националната популация биволи e "Българска Мурра" и нейните кръстоски), Колумбия.
* В изявление от 30 август 2023г. Педро Луис Малаве (президент на държавната корпорация Agropatria) съобщи, че националната популация биволи на Венецуела възлиза на повече от 3,700,000 глави.

Основни отличителни белези

   Животните от породата "Българска Мурра" са с масивно, сбито телосложение, с широки и дълбоки гърди и здрава костна система.
   Главата е лека, нежна, суха, с удължена лицева част, с късо, широко и обикновено изпъкнало чело. При движение главата стои високо, почти в хоризонтално положение. Очите са големи и черни.
   Рогата са силно завити, с различна степен на извитост.
   Шията е средно дълга, тънка, с множество гънки.
   Гърбът е къс, широк и често седлест.
   Крупата е средно дълга, широка и обикновено свлечена.
   Краката са средно дебели, със здрави и широки копита за лесно движение в мочурищата.
   Вимето е добре развито и пригодно за машинно доене. Млечните вени са добре изразени.
   Опашката е тънка, дълга, понякога с бял кичур.

Тип и телосложение

   "Българската Мурра" е от млечно-месен тип, сходен с този на индийската порода "Мурра".
   Височината при холката: 135 - 150см.
   Косата дълбочина на тялото: 145 – 150см.
   Ширината на крупата: 55 - 60см.
   Обхват на гърдите: 210 - 218см.
   Живо тегло: на пълновъзрастни биволици 550 – 650кг., на биците 700 – 900кг.

Млечна продуктивност

   "Българската Мурра" има средна млечна продукктивност за нормален лактационен период (210 - 305 дни) от 1500 до 2500кг.(средно 2000кг.) за различните поредни лактации със съдържание 7% - 9% мастни вещества и 3.9% - 4.4% протеин.
   Много биволици са с над 2500 – 3000кг. млечност. Шампионка на популацията за признака млечност е биволицата Индияна, която е дала 5349 кг. мляко с 6,64% мастни вещества и 355,2 кг. млечно масло, а за признака млечно масло: биволицата Мима, която е с 4467 кг. млечност, 9,14% мастни вещества и 408,3 кг. млечно масло.

Репродуктивни показатели

   Полова зрялост: 18 - 20 месеца.
   Продължителност на бременния период: 312 - 315 дни.
   Възраст на първо омалачване: 32 - 38 месеца.
   Плодовитост: 85%
   Сервиз период: 120 - 150 дни.
   Калвинг интервал: 390 - 450 дни.

Угоителни способности

   Животните от породата "Българска Мурра" се характеризират с високото качество на месото и пригодност за отглеждане при екстензивни и при интензивни условия.
   Средно-дневен прираст: 600 - 1200 гр.
   Кланичен рандеман: 49 - 55%
   Съотношение на месото и костите в трупа: 81.5% : 18.5%