Управителният съвет на Асоциацията на биволовъдите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Асоциацията на 15.01.2009 година от 10:30 часа в зала "Тича" на хотелски комплекс "Шумен" – гр.Шумен (вижте картата), при следния дневен ред: 1. Кратък отчет за дейността на Асоциацията за изминалата 2008 година; 2. Отчетен доклад на ревизионната комисия за финансовото състояние на АББ; 3. Промени в състава на Управителния съвет на Асоциацията; 4. Приемане на нови членове на АББ; 5. Обсъждане на текущи въпроси.

Печатния орган на АББ - списание "Биволовъдни вести" ще бъде достъпно и онлайн в сайта на асоциацията.
        Още по темата