В миналото в страната са се отглеждали голям брой биволи, но е липсвала държавна или обществена организация, която да определя и насочва развъдната политика по биволовъдство. Едва през 30-те години на миналия век се появяват и първите наченки на обществени форми на развъдни организации, когато в някои райони на страната са били създадени “Биволовъдни дружества”.
С тези дружества се поставя началото на бъдещата организирана работа при биволите, но за голямо съжаление те са просъществували за кратък период от време.
В новите условия отново възникна идеята за обединяване на българските биволовъди, като се използва опита на биволовъдните дружества от миналото, многовековните традиции по биволовъдство, които да се обогатят с опита на съвременните говедовъдни Асоциации в Западна Европа и Националните Асоциации към Международната Федерация по Биволовъдство.
Тази идея срещна единодушна подкрепа на десетки биволовъди от цялата страна. Създаден бе 15 членен ”Инициативен комитет”, който насрочи Учредително събрание за обединяване на биволовъдите, на което присъстваха над 80 дейци по биволовъдство от цялата страна. Така в деня на биволовъда “Караманов ден” на 15 януари 1999г. в бившия Институт по биволовъдство в гр.Шумен бе създадена “Асоциация на Биволовъдите в Бъгария” (АББ), като се утвърди нейния устав и избраха ръководни органи.