Дейности
Настоящите проблеми в биволовъдството формират цялостната политика в дейността на АББ, която придобива все по-голяма роля за неговото успешно развитие. Най–общо тя обхваща такива ключови насоки като:
- Усъвършенстване на селекционно- племенната дейност в отрасъла биволовъдство(контрола на млечната продуктивност и репродуктивната способност, оценка на развъдната стойност и др.).
- Подготовка на проектни решения за изграждане на малки(с 15 – 20 биволици) и на по- големи биволовъдни ферми за ефективно производство на биволско мляко, месо и елитни разплодни животни.
- Оказване на активно иновационно подпомагане на биволовъдите в областите – хранене и технология на отглеждане, както и на новите изисквания на ЕС, относно качеството на добиваното биволско мляко и месо.
- Подпомагане в реализацията на чуждестранни инвестиции в биволовъдството.
- Участие при вноса на висококачествен семенен материал от елитни биволски бици.
- Активно участие в международни биволовъдни организации.
- Организиране и направляване на общата рекламна политика на предлагащите продуктите от биволовъдството.


До момента в началото на 2009 година към АББ са включени общо 33 биволовъдни ферми към Националния генофонд с общо 2300 биволици основно стадо и към Контролираната част на популацията – 21 биволовъдни единици с общо 257 биволици основно стадо. Фермите са разпръснати в 17 области в България.
Млечните проби се изследват по 6 показатела: процент мастни вещества, процент протеин, СБО, плътност, проводимост и точка на замръзване. В някой от фермите са направени контролни замервания на млякото за общ брой микроорганизми и соматични клетки. За всяка от контролираните ферми има заведена Родословна книга.
Тъй като Асоциацията извършва селекционен контрол вече за трета поредна година, създадената база данни е пълна и разполага с достатъчно количество информация за да може да започне изчисляването на роазвъдната стойност на животните.