Новата българска порода биволи, с наименование Българска Мурра, бе официално призната през 2001г. Създадена е по пътя на поглъщателното кръстосване на местния български бивол с индийската порода Мурра. При част от висококръвните кръстоски, отговарящи на изискванията на селекционно- племенния тип се допусна и вътрешно развъждане.
Към Българската Мурра се причисляват всички кръстоски R2 (с 87,5% кръв от породата Мурра), R3 (с 93,75%) и по-вече, отговарящи на селекционния тип.
По своя тип, телосложение и продуктивност Българската Мурра коренно се различава от развъждания в миналото местен средиземноморски бивол.
Българската Мурра има отлични адаптационни способности, поради което намери бързо разпространение при различни природни и климатични условия в страни от 4 континента.
В процеса на създаването на новата порода беше създадена вътрепородна генетична структура от генеалогични линии. Това обстоятелство позволи новосъздадената порода “Българската Мурра” да се развъжда продължителен период без повишаване на генерационния коефициент на инбридинг.
Българската Мурра получи своето международно признание, като една от най- високомлечните породи биволи в Света. Тя се използва като “генетичен източник” за развитието и породното подобряване на биволовъдството в 11 страни от 4 континента, където разнася славата на България. Това са Австралия, Азербайджан, Венецуела, Германия, Грузия, Дания, Корея, Колумбия, Румъния, Турция, Филипините. По ариал на своето разпространение тя нарежда България на четвърто място в Света след о. Тринидат, Индия и Италия. Най- широко е нейното разпространение във Венецуела, където по настоящем се отглеждат над 50 хил. биволи от Българската Мурра и нейните кръстоски или половината от националната популация биволи на тази страна.