Тип и телосложение
Българската Мурра е от млечно-месен тип, сходен с този на индийската порода Мурра.
Височината при холката е от 135 до 138 см., косата дълбочина на тялото е 145 – 147см., ширината на крупата: 55 -58 см. и обхватът на гърдите: 210 - 215 см.
Живото тегло на пълновъзрастните биволици е 550 – 600 кг., а на биците: 700 – 800 кг.