Репродуктивни способности
Средните стойности на репродуктивните признаци са: възраст на първо омалачване – 32- 38 месеца; сервиз период – 120- 150 дни; интервал между две поредни омалачвания – 390- 450 дни. Средната продължителност на бременния период – 312 - 315 дни.