Описание
Главата на животните от новата порода е суха, нежна, с големи черни очи.
Рогата са с различна степен на извитост.
Шията е дълга, тънка, с множество гънки.
Крупата е средно дълга, широка и в много случаи свлечена.
Тялото е дълго, а костната система здрава.
Млечните вени са добре изразени. Вимето е добре развито и пригодно за машинно доене.