Млечна продуктивност
Българската Мурра има средна млечна продукктивност за нормален лактационен период (210 - 305 дни) от 1500 до 2220 кг.(средно 2000 кг.) за различните поредни лактации със 7,5% мастни вещества и 113 – 165 кг.(средно 150 кг.) млечно масло.
Много биволици са с над 2500 – 3000 кг. млечност. Шампионка на популацията за признака млечност е биволицата Индияна, която е дала 5349 кг. мляко с 6,64% мастни вещества и 355,2 кг. млечно масло, а за признака млечно масло: биволицата Мима, която е с 4467 кг. млечност, 9,14% мастни вещества и 408,3 кг. млечно масло.