Икономически цели в биволовъдството и ценностните им характеристики
Уникалните биологични особености на бивола формират три основни икономически цели за неговото отглеждане: двигателна сила, получаване на мляко и на месо. Отдавна са познати и използвани и лечебните свойства на биволското мляко. В последно време се акцентира и върху по-голямата здравословност на биволското месо в сравнение с говеждото. Произведената от биволите продукция е ресурсно- икономическа. Тези стопански и икономически предимства на биволите са били и остават винаги актуални при определяне мястото и значението на бивола в развитието на аграрното производство. Многобройните ползи за човека, които му предоставя биологията на бивола, съществено го отличава от другите селскостопански животни и от въздействието на редица фактори, които определят тяхното развитие.
Значението на бивола, като източник на екологично чиста висококачествена храна за хората все по- вече се осъзнава. При това той има редица предимства, които в днешно време го правят изключително актуален и предпочитан пред говедото, а именно:
- Биволите са невзискателни към условията на отглеждане. Оползотворяват по-добре грубите и малоценни фуражи, като ги превръщат в биологично пълноценна продукция за храна на хората. За разлика от млечните говеда, те могат да се отглеждат и без високи нива на концентриран фураж.
- Биволите са значително по резистентни от говедата към различни видове заболявания.
- Биволите, като вид, са устойчиви и не боледуват от болестта “Луда Крава”. Това е една от основните причини за бързото им разпространение в страните от Западна Европа. - Изследванията след аварията на атомната централа в Чернобил показаха, че биволското мляко е устойчиво на радиоактивно влияние. За това му качество, то се явява вече, като ”стратегически продукт”, при евентуална радиоактивна обстановка.
- Биволското мляко е един пълноценен биологичен продукт, който доказано с много изследвания, превъзхожда другите млека по своя уникален състав, лечебни и хранителни качества. В сравнение с кравето мляко(по английски изследвания) то има 58% повече калций, 40% повече протеин, над два пъти по- висока масленост и с 43% по- ниско съдържание на холестерол. Освен това то е богат източник на желязо, фосфор и витамин “А”. Важно негово качество е установеният ефект за поддържане на имунната система на хората и общата виталност. Биволското мляко се препоръчва за болни хора от левкемии, лекува млечна алергия и други заболявания.
- Биволското месо съдържа с 40% по- малко холестерол от говеждото, с 55% по- малко калории, с 11% повече протеин и с 10% повече минерални вещества. Затова то е по- здравословно от говеждото.
От биволското мляко и месо в различните страни се приготвят различни висококачествени эздравословни хранителни продукти.
Икономическите цели на съвременното биволовъдство за производство на мляко и месо се допълват с новите ценности, които допринасят за подем в развитието на отрасъла. Това са биологическите особености на вида, които удволетворяват(в сравнение с говедовъдството) в по- голяма степен новите възгледи, наложили се в обществото към качествата на хранителните продукти, които включват:
- производство но по- скъпи храни, но здравословни, екологично чисти, с високи вкусови качества и проектиран географски произход.
- комфорт и висок здравен статус на животните, включени в хранителната верига.
- опазване от замърсяване на околната среда и на съществуващия биогеноценоз.